top of page

Partnerystės ideologija per santykių filosofiją

Updated: Mar 24, 2020

Viskas aplink yra santykiai. Visa Santykių esmė sąveikoje.

Žmogus, kaip biologinė rūšis, fizikine prasme esantis materija – materijoje (kūnas – Žemėje, kontinente, šalyje, mieste ir t.t) gyvenimą gyvena nepaliaujamai sąveikaudamas su išore.

Aukštesne samprata žmogus – kaip siela, sąmonė, tokiu pačiu santykiu egzistuoja žemėje, tačiau paties santykio ypatumai kardinaliai skirtingi.

Išskirsiu ir aptarsiu vieną santykių rūšį – partnerystę.

Aš asmeniškai partneryste vadinu dviejų sielų santykį, kurie laisva valia ir atvira širdimi dviese leidžiasi į gyvenimo kelionę. Išjausdami ir iškomunikuodami tarpusavyje besąlygiškumą, besąlyginę meilę, jie tampa Vieniu.

Kaip bebūtų gaila, šių dienų aktualijos toli gražu nepanašiai klostosi santykiuose kaip partnerystėje. Aš nesu linkusi rašyti kaip yra, apie tai rašo visi – visur, tad verčiau renkuosi plėtoti besąlyginės partnerystės temą.

Regis daugiau ir nebūtų ką toliau rašyti, nes tokios poros, tokio Vienio gyvenimas kaip pasakoje klojasi laimingai, tačiau kalbėti būtų labai pravartu apie poros priešistorę, pačią esmę – kaip tapti tuo, kuris pritrauktų tokį patį ir rezultatas būtų – ilgai ir laimingai.

Tad dar kartą pasikartosiu, jog viskas yra santykiai, ir ne tik aplink.

Pirmiausiai labai dėmesingai vertėtų apžvelgti savo santykį su pačiu savimi. Ką tai reikštų?

Kiekvienas atsakykite sau į klausimą – Kas Aš?

Kad jūs tikrai galėtumėte leistis į bet kokius santykius, pirmiausia atpažinkite save, kaip vieną ir pagrindinį santykio objektą. Tik gerai pažįstant save jūs galite užtikrintai, atvirai ir nieko nebijodamas leistis į bet kokius santykius sekančiai.

Kodėl verta pirmiausia pažinti save?

Santykiuose Jūs esate pagrindinis dalyvis, beje ir vienintelis tikras (daugeliui šis teiginys gali būti nesuprastas, tad viskas labiau aiškėti ims pamažu sekančiai).

Kaip jau tikrai dauguma žinote, tai jūs esate – jūsų pačių psichologinė projekcija arba atspindys kitame, aplinkoje. Daugiau apie tai galima paskaityti čia: https://www.facebook.com/notes/tavo-veide/individo-psichologinė-projekcija-arba-veidrodžio-efektas/2144541925825469/

Ar dabar kiek aiškėja, kodėl jūs esate pagrindinis ir vienintelis tikras dalyvis santykiuose? Todėl, kad vos tik ėmę linkti į santykius su kitu žmogumi, jūs kaip mat gaunate atsaką veidrodiniu būdu.

Todėl vėl ir vėl, vos pajudėjus į išorę, aš noriu jus grąžinti atgal į jūsų vidų ir pirmiausia įsisąmoninti santykį su pačiu savimi arba kitaip – identifikuoti savąjį tikrąjį Aš.

Kai jūs pažinsite save iki smulkmenų išanalizavę ir suvokę save kaip Ego struktūras – santykiai jums taps kur kas lengvesni ir nežadantys jokių nemalonių staigmenų. Daugybė dalykų, iš tiesų, gali būti nesunkiai spėjami iš anksto, jei jūs dėmesingai santykiuose iškeliate savo Tikrąjį Aš į paviršių.

Apskritai, itin norėčiau pabrėžti, jog į santykius leistis galime tik pabuvę ir esantys nuolatinėje savityroje. Niekada nesiimkite kaip apsėsti  – aistringai tyrinėti kito (kartais tai vadinama ir pažinimu) – nes tai beprasmiška. O atminkite, kad svarbiausia yra mintis – “Aš”, “Aš esu”. Ši asmenybės idėja taip pat yra visa ko pagrindas, iš kurio kyla sekantys asmenys – “Tu”, “Jis”, “Ji”, “Jie”. Šie antri ar treti asmenys pasirodo kaip šešėlis, kaip atspindys, kai atsiranda pirmas asmuo “Aš”. Todėl šie visi asmenys užgimsta ir išnyksta kartu.

Ar dabar suprantama kokia jūsų atsakomybė ar rolė yra santykiuose?

Taigi, su visu dėmesiu į savo “Tikrąjį Aš”, toliau galima leistis į partnerystę.

Verta paminėti! Kai jūs patirsite savityrą ir toliau išliksite savistaboje, jūs neišvengiamai sieksite tobulinti savo santykį su išore pagal savo vidinį “Aš”, nes visas šis procesas įmanomas tik sąmoningu būvimu. Tai indikuoja, kad  pamažu pradės nykti dualumai siekyje tapti vieniu ir gyventi vienyje.

Štai tik tokiu būdu partnerystė įgauna tyrą, harmoningą pavidalą. Ji netenka svorio ir niekada neima jūsų slėgti.

Tačiau jei tik prarastumėte balansą ir pajaustumėte partnerystę kaip mažesnę/didesnę naštą – sugrįžkite į savityrą, išsiaiškinkite kokie ego veiksniai daro tam įtaką ir koks priežastingumas. Nuraminkite protą, suvokite save ir galimai kitaip save vėl išvysite partneryje.


Alfreda Turskienė Medhanadi


359 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page